12.10.2019

Історія кафедри

 

Д.К. Заболотний у 1922 році звернувся з листом в Подільський губком партії, в якому переконливо обґрунтував необхідність створення медичного інституту в м. Вінниці. В своєму листі він написав: „Місцем, де можна було б виховувати таких лікарів, які б жили одним життям зі своїми хворими і розмовляли з ними на їх рідній мові є, між іншим, місто Вінниця”.

В травні 1930 року в м. Вінниці відкрився медичний інститут – філіал Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (ВІЗМО): до навчання приступили 36 студентів. Ініціатором і організатором заочного інституту був головний лікар обласної лікарні, відомий вчений, хірург і педагог М.М. Болярський. В 1932 році заочний інститут був реорганізований у вечірній виробничий інститут з лікувально-профілактичним і педіатричним факультетами. На два факультети було прийнято 120 студентів. Практичні та лабораторні заняття проводилися на базі фармацевтичного інституту, який існував у Вінниці з 1921 до 1936 року.

17 вересня 1934 році в житті Вінничини сталася важлива подія – наказом Народного Комісара охорони здоров’я України на базі фармацевтичного інституту створений стаціонарний медичний інститут. Директором інституту була призначена лікар Смолянська Олександра Пилипівна. Перший набір проведений на лікувально-профілактичний (170 чоловік) і фармацевтичний (195 чоловік) факультети.

Протягом перших двох років інститут відчував гостру потребу в кваліфікованому професорсько-викладацькому складі. У подальшому були запрошені професори та викладачі з Київського, Харківського, Одеського медичних інститутів. Відкриваються нові кафедри. У 1935 році був створений курс військово-санітарної підготовки, який проходили лише студенти-чоловіки.

17 травня 1936 року наказом РНК УРСР була організована кафедра військово-санітарної підготовки. Першим завідувачем кафедри був воєнлікар Гольдштейн С.П. На кафедрі викладалися дві дисципліни: спеціальна-санітарна тактика на 4 курсі, військово-загальна тактика на 2 курсі. Перший склад військово-санітарної кафедри був таким: завідувач – воєнлікар Гольдштейн С.П., воєнлікар Васильчиков В.П., воєнлікар Цукерман Н.П.

У 1939 році кафедру очолив воєнлікар Васильчиков В.П. Велика Вітчизняна війна перервала навчання майбутніх лікарів. У 1941 році був проведений достроковий випуск лікарів. Більшість студентів, в тому числі 150 випускників зі своїми вчителями стали на захист Батьківщини. Багато з них загинули на полях битв. На їх честь на території медичного університету споруджено обеліск Слави.

20 березня 1944 року Вінниця була звільнена від німецько-фашистських загарбників. На підставі розпорядження обласного відділу охорони здоров’я від 24 березня 1944 року розпочалась робота по відновленню навчального корпусу та навчання Вінницького державного медичного інституту. І вже 5 квітня 44 року до навчання приступили 472 студенти.

Розпорядженням начальника міського здороввідділу та Наказом директора медичного інституту була відкрита кафедра військово-санітарної і фізичної підготовки. Завідування кафедрою було покладено на тимчасово виконуючого обов’язки капітана Кириченка М.І. Морфологічний корпус був повністю зруйнований під час війни. Більшість кафедр функціонували у пристосованих приміщеннях, клубах. Кафедра військово-санітарної і фізичної підготовки розташовувалась у двоповерховому будинку по вулиці Леніна (теперішній – вулиця Соборна).

На кафедрі викладалися дисципліни: санітарна підготовка; загальна тактика; санітарний і хімічний захист та патологія і терапія отруйних речовин (СХЗ і ПТОР); фізична підготовка.

9 серпня 1944 року наказом ВККШ №1292 кафедру очолив полковник Сперанський Федір Христофорович – учасник Великої Вітчизняної війни, який обіймав посаду командира медико-санітарного батальйону, був офіцером штабу армії, начальником евакопункту, за що був нагороджений багатьма медалями і орденами.

Заняття з загальної тактики та фізичної підготовки проводились на 1, 2, та 3 курсах, спеціальні дисципліни (санітарна тактика, СХЗ і ПТОР) вивчались на 4, 5 курсах.

У 1945 році на кафедрі вводяться посади: начальник навчальної частини та доцент кафедри. Першим начальником навчальної частини став капітан м/с Басов Микола Васильович, посаду доцента обіймав полковник м/с Щербо Борис Васильович. У цьому ж році кафедра перейменована на кафедру військово-медичної та фізичної підготовки.

У 1946 році начальником навчальної частини призначено полковника м/с Мініна Михайла Костянтиновича. В 1947 році курс санітарної  тактики перейменовано на курс організації і тактики медичної служби (ОТМС), а курс загальної тактики – на курс загальновійськової підготовки (ЗВП).

Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР та Голови Всесоюзного комітету фізкультури і спорту №1690/Ц74 від 18 листопада 1947 року з 20 травня 1948 року організована окрема кафедра фізичного виховання та спорту. У зв’язку з цим кафедра отримала нову назву –  кафедра військово-медичної підготовки. В цьому ж році у розпорядження Командуючого Прикарпатським округом був відряджений полковник м/с Мінін М.К. і на посаду начальника навчальної частини був призначений полковник м/с Каштанов Антон Павлович.

У 1947 році в інституті наказом ректора були проведені заняття з військово-медичної підготовки серед професорсько-викладацького складу з складанням заліку. Особовий склад кафедри бере активну участь у будівництві  морфологічного корпусу інституту. Кожний з співробітників інституту відпрацював по 40 годин на відбудові приміщень морфологічного корпусу, драматичного театру ім. Садовського, парку культури і відпочинку та інших споруд міста. Викладачі кафедри брали активну участь в громадському та суспільно-політичному житті інституту. Полковник м/с Сперанський Ф.Х. та полковник м/с Каштанов А.П. були членами вченої ради інституту, підполковник Ніколко О.Ф. на громадських засадах – начальником санітарної дружини інституту. У період  1947-1949 років викладачі кафедри постійно виїжджали у районні центри області для проведення бесід, занять та читання лекцій з військово-патріотичних питань.

У 1949 році лабораторія кафедри і курс СХЗ і ПТОР переводяться у частково відбудований морфологічний корпус. Наказом Міністра оборони випускникам медичних інститутів присвоюється первинне військове звання „молодший лейтенант запасу.” Для проведення занять з загальновійськової підготовки використовувалися різні приміщення та майданчики. Стройові заняття проводились по вулиці Козицького, а стрільби зі штатної зброї – у тирах військових частин.

У 1950 році споруджується стрілецький тир у підвальному приміщенні інституту, який закріплюється за кафедрою.

У 1951 році вперше проведено навчальні збори у військах зі студентами-чоловіками, які проходили військово-медичну підготовку. До 1954 року навчальні збори проводилися зі студентами 2, 4 курсів, а з 1954 – лише зі студентами 5 курсу. Навчальні збори проводились у містах Житомирі, Володимир-Волинському, Новограді-Волинському, Староконстянтинові, Чернівцях, Івано-Франківську, Славуті, Ізяславі, Тульчині, Хмельницькому.

У 1952 році 34 студенти були направлені на навчання у Харківський військово-медичний факультет при Харківському медичному інституті, така ж кількість студентів була направлена в 1953 році. З 1954 по 1957 роки навчання слухачів, що пройшли відбір, проводиться у Саратівському військово-медичному факультеті при Саратовському медичному інституті.

Складання  іспиту (полковник м/с Щерба Б.В., п/п-к м/с Антонюк П.К., підполковник Ніколко О.Ф. 1955 рік)

За станом здоров’я у 1954 році наказом Командуючого ПрикВО звільнено у відставку начальника кафедри полковника м/с Сперанського Ф.Х., замість нього було призначено полковника м/с Щербо Бориса Васильовича. У цьому ж році посаду начальника навчальної частини залишив полковник м/с Каштанов А.П., а полковник м/с Шульга Яків Іванович обіймав цю посаду до 1958 року.

У зв’язку з виходом на пенсію в 1955 році полковника м/с Щербо Б.В., на посаду начальника військово-медичної підготовки був призначений полковник м/с Волков Дмитро Семенович. У цьому ж році для прийняття екзаменів з військово-медичної підготовки згідно наказу Командуючого ПрикВО призначається комісія під головуванням посадових осіб шпиталів, завідувачів військово-медичних кафедр вузів України, офіцерів медичної служби ПрикВО.

Великою подією у житті кафедри був переїзд у нове відбудоване приміщення у 1958 році на третій поверх морфологічного корпусу. У цей же час кафедру очолив полковник м/с Берьозкін Володимир Миколайович, а начальником навчальної частини був призначений полковник м/с Метельський Ігор Якович. Випускникам після закінчення інституту замість звання „молодший лейтенант медичної служби запасу” присвоюється звання „лейтенант медичної служби запасу.”

У 1961 році кафедру очолює полковник м/с Горощення Констянтин Іванович, а замість полковника м/с Демидова Сергія Дмитровича, який обіймав посаду начальника навчальної частини у 1960-1961 роках, призначається полковник м/с Дубоніс Олександр Олександрович.

Під їх керівництвом на кафедрі реставровано тематичні стенди, повністю перероблені схеми та плакати. В двох навчальних класах змонтовані столи з макетами місцевості для проведення тактичних занять по веденню бойових дій. У підвальному приміщенні розгорнуто медичний пункт полку, створена майстерня з ремонту медичного майна та обладнання навчальних кімнат. Від автомобільної служби ПрикВО кафедра отримала 2 автомобілі  – вантажний ГАЗ 66 та санітарний автобус.

В 1962 році підполковник Ніколко О.Ф. призначається начальником штабу цивільної оборони інституту, а полковник Сандрацький М.Д. начальником добровільної народної дружини (ДНД). За роки існування ДНД створювалися групи за рахунок студентів для підтримування порядку та чергування на різних об’єктах і вулицях міста Вінниці. У період з 1962 – 1965 полковник м/с Горощеня К.І. призначався головою комісії з прийому випускних екзаменів з військово-медичних дисциплін інших вузів (Чернігів, Івано-Франківськ, Тернопіль). В 1965 році відновлено навчання студентів нашого інституту на Куйбишевському військово-медичному факультеті при Куйбишевському медичному інституті. В 1965 полковник м/с Горощеня К.І. відряджається у розпорядження командуючого ПрикВО, а кафедру очолив полковник м/с Комаров Микола Порфірович, який у 1968 році призначається старшим офіцером медичної служби ПрикВО. І кафедру знову очолив після нетривалої перерви полковник м/с Горощеня К.І. У 1968 році самостійний курс Цивільної оборони (ЦО) входить у підпорядкування кафедри військово-медичної підготовки і створюється курс Цивільної оборони і Медичної служби Цивільної оборони (ЦО і МСЦО). Очолив курс підполковник м/с Заблоцький Василь Петрович. У цей же час на кафедру зарахований старшим лаборантом полковник у відставці Дядькович Трофим Никифорович, ветеран Великої Вітчизняної війни, ветеран праці, нагороджений багатьма орденами та медалями.

В 1972 році полковник м/с Горощення К.І. звільняється зі складу Збройних Сил, його призначають начальником навчальної частини інституту. Кафедру очолює полковник м/с Купріянов Юрій Олександрович, який у 1975 році переводиться в Ленінградську Військово-медичну академію ім. С.М. Кірова на кафедру ОТМС. Замість нього начальником кафедри було призначено полковника м/с Волкова В.М., який до цього обіймав посаду начальника навчальної частини, а на посаду начальника навчальної частини було призначено полковника м/с Марчака Василя Семеновича.

У 1975 році кафедра отримала найменування „військова кафедра.”

Починаючи з 1965 року, щорічно офіцери кафедри, а також викладачі із суміжних кафедр проходили стажування та навчання в Військово-медичній академії м. Ленінград, ЦОЛІУВ м. Москви, в інтернатурі ПрикВО м. Львова.

Викладачі військової і суміжних кафедр на розгортанні медичного пункту зі студентами 5 курсу (1971р.)

У 1983 році навчальну частину кафедри очолив полковник м/с Буряченко Валентин Петрович, який до цього обіймав посаду начальника військового шпиталю. А в 1986 році з військового шпиталю на посаду начальника військової кафедри переведено полковника м/с Балинця Владислава Петровича. Полковник м/с Волков В.М. після звільнення у зв’язку з виходом на пенсію, обіймав посаду директора музею медичного інституту. Полковник м/с Балинець В.П. доклав значних зусиль для покращення зовнішнього вигляду кафедри, її матеріальної бази, оснащення санітарно-транспортною технікою.

В 1989 році навчальну частину очолив полковник м/с Ковальчук І.М., який до цього обіймав посаду начальника військового шпиталю, офіцер-інтернаціоналіст, він був начальником військового шпиталю на території Афганістану в м. Шиндані у період з 1986-1988 роки, нагороджений бойовими орденами і медалями. Після звільнення зі Збройних Сил у 1992 році він керує відділом інтернатури медичного університету.

начальником кафедри у 1980 році став полковник м/с Штефанець Михайло Захарович, посаду начальника навчальної частини обійняв полковник м/с Цимбалюк Віктор Павлович. З 1992 року начальником кафедри призначено полковника м/с Бебка Володимира Захаровича, а з 1996 року він завідуючий кафедрою екстремальної та військової медицини.

Навчальні збори зі студентами 5 курсу почали проводитись на базі університету. Після проголошення незалежності України, офіцери кафедри у січні 1992 року прийняли військову присягу на вірність народу України. По закінченні навчального збору щорічно студенти приймають присягу на вірність народу України.

В 1994 році кафедра отримала перейменована на кафедру військової підготовки.

У 1996 році згідно сумісного наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства оборони України № 215/202 від 18.07.1996 створено кафедру екстремальної та військової медицини.

З 1997 року офіцери і викладачі кафедри, крім проведення занять зі студентами медичного університету, навчають студентів відділення помічників військових лікарів, яке розгорнуте на базі Вінницького медичного коледжу ім. Д.К. Заболотного.

З 2000 року начальником навчальної частини кафедри працює доцент, кандидат медичних наук, полковник медичної служби Матвійчук  Микола Васильович.

Медицина катастроф

В 1962 році на кафедрі організації охорони здоров’я започаткований курс медичної служби цивільної оборони (МСЦО), завідувала курсом доцент Процек О.Г. В цьому ж році на кафедрі військової підготовки відкривається курс Цивільної оборони, який очолює підполковник у відставці Ніколко О.Ф.

Заняття проводилися зі студентами 3 і 4 курсів. На кафедрі обладнується спеціалізований навчальний клас з макетами, імітаційними стендами та столами із ситуаційними завданнями і тестами. Спільно з працівниками цивільної оборони міста Вінниці проводяться різноманітні навчання зі студентами з ліквідації наслідків застосування зброї масового ураження. Навчання здійснювали на місцевості біля сіл Стрижавки і Сосонки.

до навчань залучався професорсько-викладацький склад інституту, деканати, були присутніми на навчаннях ректори: Корхов С.І., Рудюк М.П., Корнійчук В.А. в 1963 та 1966 рр. здійснено організовані переходи з території інституту в запасний район збору (м. Хмільник) штабу ЦО на випадок застосування зброї масового ураження. В переході приймали участь керівники штабу ЦО, студенти 4-5 курсів під керівництвом викладачів.

В 1968 році відбулося злиття обох курсів: медичної служби цивільної оборони та цивільної оборони і створено курс ЦО і МСЦО, який ввійшов у штат військової кафедри. Очолює курс підполковник м/с Заблоцький В.П. (1968-1969рр.). В подальшому курс очолювали підполковник м/с Конвісаров Г.І. (1969-1971рр.), Компанець В.С. (1971-1991рр.). Заняття зі студентами проводили у різні часи викладачі Заблоцький В.П. (1969-1987рр.), Конвісаров Г.І. (1971-1991рр.), Родигін Б.М. (1970-1976рр.), доцент Смовж Ф.Т. (1974-1976рр.), Серебряніков М.П. (1976-1991рр.), Волинський Ф.Ф. (1979-1991рр.).

Заняття з цивільної оборони (викладачі Ніколко О.Ф. і Родигін Б.М.)

З 1971 року заняття з ЦО починають проводитися на факультеті удосконалення лікарів (ФУЛ) м. Хмельницького.

Для проведення занять на факультеті відряжаються викладачі МСЦО і ЦО Родигін Б.М. (1971-1976рр.), Аксьонов А.С. (1987-1996рр.), Конвісаров Г.І. (1991-1996рр.), Сиродой І.І. (1991-1996рр.), Руднєв М.П. (1993-1996рр.).

Згідно до рішення МВССО України № 105/5/16 від 2.04.1991р. та наказу ректора медичного інституту № 259 від 18.12.1991 на базі курсу МСЦО організовується самостійний цикл „Організація екстремальної медичної допомоги в надзвичайних станах” (ОЕМДНС). Очолив цикл доцент Компанець В.С. Заняття зі студентами 2,3 і 4 курсів проводяться на базі кафедри військово-медичної підготовки. Викладачі циклу Кульчиковський В.М., Сиродой І.І., ст..наук.співробітник Корольова Н.Д.

В 1996 році на основі сумісного наказу Міністра охорони здоров’я та Міністра оборони України № 215/202 цикл увійшов до складу кафедри військово-медичної підготовки. Кафедра з 1996 року перейменовано на кафедру екстремальної та військової медицини. Завідувачем курсу екстремальної медицини призначено професора Компанця В.С.

Згідно з наказом Міністра оборони України № 31/68/53 від 10 жовтня 2003 року кафедру екстремальної і військової медицини перейменовано на кафедру медицини катастроф та військової медицини.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 143 «Про оптимізацію мережі військових навчальних закладів», наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2015 р. «Про утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів», наказом ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова № 142 від 24.12.2015 створено кафедру медицини катастроф та військової медицини.

З 2006 року кафедру медицини катастроф та військової медицини очолює доцент М.В. Матвійчук.

 

Начальники військово-медичної кафедри

Воєнлікар 1 рангу Гольдштейн С.П. (1936-1939)

Воєнлікар І1 рангу Васильчиков В.П. (1939-1941)

полковник медичної служби Сперанський Федір Христофорович(1944 – 1954)

полковник медичної служби Щербо Борис Васильович(1954 – 1955)

полковник медичної служби  Волков Дмитро Семенович(1955 – 1958)

полковник медичної служби Березкін Володимир Миколайович(1958 – 1961)

полковник медичної служби Горощеня Констянтин Іванович (1961 – 1965, 1968-1972)

полковник медичної служби Комаров Микола Порфирович (1965 – 1968)полковник медичної служби Купріянов Юрій Олександрович (1972 – 1974)

полковник медичної служби Волков Віктор Михайлович (1974 – 1986)

полковник медичної служби Балинець Владислав Петрович (1986 – 1990)

полковник медичної служби Штефанець Михайло Захарович (1990 – 1991)

полковник медичної служби Бебко Володимир Захарович(1991 – 2005)Кандидат медичних наук, доцент,

полковник медичної служби

Матвійчук Микола Васильович(2006 – по цей час)